Gebruiksvoorwaarden fransvanhove.be

1. ALGEMEEN
Bedankt voor uw bezoek aan fransvanhove.be! Deze website is een realisatie van Frans Vanhove Art Gallery (Bondgenotenlaan 125, 3000 Leuven, ondernemingsnummer 0861 989 510, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om uw bezorgdheden te bespreken.

2. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Op onze site vindt u informatie over ons aanbod en onze werking. Op de website kan u informatie consulteren en producten aanschaffen. Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring.

3. BESCHIKBAARHEID

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten en deze website. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

Al het tekst- en beeldmateriaal op fransvanhove.be is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan Frans Vanhove Art Gallery of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende database, de interface en functionaliteiten en alle andere bestanddelen van de website. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord informatie van de website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

Heeft Frans Vanhove Art Gallery u schriftelijk toegelaten om informatie van de website te hergebruiken, dan dient u Frans Vanhove Art Gallery of de overeengekomen vermelding(en) altijd op te nemen in een bronvermelding. Bij toekenning van het recht op overname ontvangt u een overzicht van alle in acht te nemen specificaties.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Frans Vanhove Art Gallery doet er alles aan om correcte informatie aan te bieden via de website. Frans Vanhove Art Gallery kan nochtans niet garanderen dat alle informatie te allen tijde correct is en aanvaardt bijgevolg geen aansprakelijkheid.. Voor zover als de wet het toelaat, kan Frans Vanhove Art Gallery dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de website, de geleverde adviezen of de aangekochte goederen. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

6. WIJZIGINGEN

Frans Vanhove Art Gallery kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt.

7. CONTACT

Indien u vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden heeft, kan u altijd met ons contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

8. GESCHILLEN

Het gebruik van de Website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn steeds de Hoven en Rechtbanken te Leuven bevoegd.

Versie Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op 30/10/2019.

Frans Vanhove Art Gallery

Bondgenotenlaan 125
B-3000 Leuven
tel.: +32 16 58 53 00
mob.: +32 495 55 71 57
BTW: BE 0861 989 510
info@fransvanhove.be
www.fransvanhove.be

Openingsuren

Maandag        13:00 – 18:15
Dinsdag   13:00 – 18:15
Woensdag   10:00 – 18:15
Donderdag   10:00 – 18:15
Vrijdag   10:00 – 18:15
Zaterdag   10:00 – 18:15
Zondag   gesloten

Nieuwsbrief

 

 

Door in te schrijven op onze nieuwsbrief, verklaart u zich akkoord met ons privacybeleid. U kan steeds beslissen u uit te schrijven.