Fred Bellefroid

Zoeken naar begrippen
Fred Bellefroid Synoniemen: Bellefroid Fred Fred Bellefroid

cataloog | bio

Het beeldhouwwerk van Fred Bellefroid (Zonhoven januari 1945) is opgebouwd rond de begrippen beweging spanning en ruimte. Samen resulteren deze elementen in krachtige dynamische beelden met een sterk gevoel van levenskracht.
Steeds staat de menselijke figuur centraal in zijn werk niet als metafoor voor het leven wel als uitdrukking van het leven zelf: de ruimte die het lichaam ervaart en exploreert in sport en spel in dans en acrobatie in het ritme van de muziek in de rust van een houding in de dynamiek van een beweging. Als zodanig proberen zijn beelden het leven uit te stralen als een gestolde momentopname als een tot rust gekomen beweging of als een schakel van momentopnamen die een beweging ontleden. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de keuze van het moment van de beweging of de houding naar het behoud van spontaneïteit in de weergave en naar de nadruk op kracht en spanning. Dat brons het meest geëigende materiaal is om deze dynamiek beweging spanning en ruimtebeleving weer te geven in een gestolde momentopname volgt bijna spontaan uit de overgang die dit materiaal zelf kent bij het gieten van een beeld: van een vloeiende beweging naar gestold leven.

1965-69 Studies Sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.
1974-79 Opleiding beeldhouwen aan de Stedelijke Academie van Leuven onder leiding van Yves Duchêne.